הפלרה: ההיבט המשפטי בישראל

מתוך שקוף באוהל
גרסה מתאריך 22:26, 14 ביולי 2015 מאת Pollucion (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הבסיס החוקי להפלרה בישראל הוא תקנות המים של 1974. במהלך השנים, היו מספר ניסיונות להתנגד להפלרה באמצעות חקיקה ועתירה נגדה בבתי המשפט.

תוכן עניינים

סמכות השר להתקין תקנות

סמכותו של שר הבריאות להתקין תקנות (חקיקת משנה)להסדרת איכותם התברואתית של מי-השתייה נובעת מעיפי-חוק אלו:

סעיפים 52ב ו–62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 1940) להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 52ב(א)(5) לפקודה, ולפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי 21א(א) לחוק–יסוד: הכנסת 3 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


תקנות המים תשל"ד (1974)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

הסעיפים הרלוונטיים להפלרה

מקור: http://abush.health.gov.il/download/forms/a75_water1974.pdf

ריכוזי הפלואוריד לפי אזורי אקלים

טור א' אזורים טור ב' ריכוז מזערי טור ג' ריכוז מרבי טור ד' ריכוז מרבי מותר
אזור א' 0.6 מ"ג/ליטר 0.8 מ"ג/ליטר 1.4 מ"ג/ליטר
אזור ב' 0.7 מ"ג/ליטר 1.0 מ"ג/ליטר 1.7 מ"ג/ליטר

מקור: http://abush.health.gov.il/download/forms/a75_water1974.pdf

תקנות המים 1998

בישיבת ועדת העבודה והרווחה, 02.11.1998, פרוטוקול מס' 263, הוחלט להפוך את ההפלרה מבחירה חופשי של הרשויות המקומיות, לחובה. עיקרי הפרוטוקול:

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ג' ברבש: הנושא של הפלרה, חשיבותו ברורה. אנחנו אחת המדינות הלא מתקדמות בנושא הזה, יש לזה השלכה רצינית מאד על עששת אצל ילדים ואחרי כן אצל מבוגרים, וזו דרך מצויינת להתמודד עם הבעיה הזאת כדי להפחית באופן משמעותי את העששת בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל. הנושא של התקציב נבדק, ואודי ניסן, שהוא רפרנט מאגף התקציבים באוצר בנושא המים, ירחיב על כך יותר, אבל זה נבדק ונפתר. יש לנו פתרונות לכל.
א' ניסן: לגבי ההפלרה, אני חושב שנעשה כאן תהליך מאד מסודר. זה לקח שנתיים, אבל נעשתה בדיקה של עלות תועלת: כמה זה עולה, מה התועלת מבחינת הפחתת עששת ותועלות נוספות שהוצגו, והוכח מעל לכל ספק שזה כדאי למשק כדאיות ברורה ומובהקת. בנושא ההפלרה, העלות היא מאד נמוכה. ההשפעה שיכולה להיות על תעריפי המים שמשלם האזרח היא פחות מ­-1%. אנחנו, בשלב זה, החלטנו לא לייקר גם את תעריפי המים, זה ייבלע במסגרת ההתייעלות.[...]
היו"ר מ' לוי: אנחנו מאשרים את התקנה לגבי הפלואור1%.
מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ג' ברבש: בשעה טובה. שתדע לך, חבר הכנסת מקסים לוי, זו החלטה היסטורית במדינת ישראל. במשך עשר שנים ניסו לעשות את זה, זו ממש החלטה היסטורית. .
מ' בוטון: מדובר בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה) (תיקון) ,התשנ"ט-­1998 , בנוסה שהובא בפני הוועדה ב-­28 באוקטובר 1998.
היו"ר מ' לוי: אם כן , אנחנו מאשרים את התקנות באשר לפלואור.

מקור: https://sites.google.com/site/whyfluor/countries/israel/commities/protocol-263

בג"ץ 2002

בשנת 2002 פנתה עיריית הרצליה, לשר הבריאות דאז, ניסים דהן, והעמידה אותו על הסכנות הנלוות להכנסת פלואוריד למי השתייה, וגם על חוסר התבונה שבמהלך בדאגה לבריאות השן, וביקשה לשקול מחדש את נושא הפלרת מי השתייה.

בעקבות חוסר נכונותו של משרד הבריאות לשנות את עמדתו, פנתה עיריית הרצליה יחד עם מרכז השלטון המקומי ואגודת "אדם, טבע ודין" לבג"צ כדי להביא להפסקת הפלרת המים. הטענה העיקרית של מגישי הבקשה הייתה שאין לחייב אדם להשתמש בחומר כאילו רפואי במי השתייה בלי שניתנה לכך רשות מפורשת. כפייה מעין זו של נטילת חומר רפואי היא מעשה שאין השלטון רשאי לכפות. כמו כן הציגו העותרים חומר מדעי אודות הסכנות המרובות שיש בהפלרת המים.

בג"צ החליט שלא להתערב בהחלטה וציין שאין בידו כלים להכריע במחלוקת. הוא הציע לעותרים לחזור בהם מהעתירה "תוך שמירת הזכות לשוב ולפנות לבית-המשפט בנושא העתירה". בהחלטתו קבע בג"צ כי הוא מניח ש"עם הפעלת התוכנית יפעילו המשיבים (קרי משרד הבריאות) מנגנון מסודר למעקב אחר תוצאות ההפלרה ומאגר נתונים פתוח לציבור" (בג"צ 20.11.02 ,4529/02).

מקור: http://www.files.e-shop.co.il/focus/pdf/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94.pdf

הצעות החוק 2003

גילה פינקלשטיין

הצעת חוק של חברת הכנסת גילה פינקלשטיין , פ/326 - הצעת חוק איסור הוספת פלואוריד למי השתיה, התשס"ג-2003.

תקנה 5 לבריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה) התשל"ז-1974, מחייבת הוספת פלואור למי השתיה בכל רשות מקומית המונה למעלה מ-5000 תושבים. ישראל ואירלנד הן המדינות היחידות המחייבות הוספת פלואוריד למי השתיה.
הפלואור המוסף למי השתיה והאמור לסייע במניעת עששת, הינו חומר שהחל מרמה מסוימת, נוכחותו בגוף מסוכנת ומוכחת כגורמת מחלות עצם, כליות וסרטן. הפלואור אסור גם על נשים מניקות והרות בשל סכנה אפשרית לעובר.
מחקרים מעודכנים בנושא שנערכו בעולם, מדגישים את הסכנות הנובעות משימוש בפלואור, לעומת התועלת שבמניעת עששת – הניתנת למניעה גם בדרכים אחרות.
המקורות מהם מגיע הפלואור לגוף הינם רבים, ובהיות קרקעות הארץ עמוסות בפלואור ממקורות תעשיתיים נוצר "מעגל פלואור" שניתן לשליטה.
עד לביצועו של מחקר מקיף בנוגע למקורות השונים מהם מגיע פלואור לגוף האדם בארץ יש לאסור את הוספתו הישירה למי השתיה. הצעת חוק זו מוגשת בעקבות חוות דעתו של נציב הדורות הבאים לכנסת.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באייר התשס"ג – 12.5.2003

מקור: www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/326.rtf


ענבל גבריאלי

הצעת חוק של חברי הכנסת ענבל גבריאלי, מיכאל מלכיאור, לאה נס, פ/1249, הצעת חוק איסור הוספת פלואוריד למי השתיה, התשס"ג-2003.

תקנה 5 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה), התשל"ז-1974, מחייבת הוספת פלואור למי השתיה בכל רשות מקומית המונה למעלה מ-5,000 תושבים. ישראל ואירלנד הינן המדינות היחידות המחייבות הוספת פלואוריד למי השתיה. הפלואור המוסף למי השתיה והאמור לסייע במניעת עששת, הינו חומר שהחל מרמה מסויימת – נוכחותו בגוף אדם הינה מסוכנת ומוכחת כגורמת מחלות עצם, כליות וסרטן. הפלואור אסור גם על נשים מיניקות והרות בשל סכנה אפשרית לעובר.
מחקרים מעודכנים בנושא מרחבי העולם, מדגישים את הסכנות הנובעות משימוש בפלואור, לעומת התועלת שבמניעת עששת – הניתנת למניעה גם בדרכים אחרות.
המקורות מהם מגיע הפלואור לגוף הינם רבים ובהיות קרקעות הארץ עמוסות בפלואור ממקורות תעשייתיים – נוצר "מעגל פלואור" שאינו ניתן לשליטה.
עד לביצועו של מחקר מקיף בנוגע למקורות השונים מהם מגיע פלואור אל גוף האדם בארץ – יש לאסור את הוספתו הישירה למי השתיה. הצעת חוק זו מוגשת בעקבות חוות דעתו של נציב הדורות הבאים לכנסת.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התשס"ג - 21.7.2003

מקור: www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/1249.rtf

הצעת החוק 2006

הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב, פ/718/17 - הצעת חוק איסור הוספת פלואוריד למי השתיה, התשס"ו-2006.

תקנה 5 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974, מחייבת הוספת פלואוריד למי השתיה בכל רשות מקומית המונה למעלה מ-5000 תושבים. ישראל ואירלנד הן המדינות היחידות המחייבות הוספת פלואוריד למי השתיה.
הפלואור המוסף למי השתיה והאמור לסייע במניעת עששת, הינו חומר שהחל מרמה מסוימת, נוכחותו בגוף מסוכנת ומוכחת כגורמת למחלות עצם, כליות וסרטן. הפלואור אסור גם לנשים מניקות והרות בשל סכנה אפשרית לעובר.
מחקרים מעודכנים בנושא שנערכו בעולם, מדגישים את הסכנות הנובעות משימוש בפלואור לעומת התועלת שבמניעת עששת הניתנת למניעה גם בדרכים אחרות.
המקורות מהם מגיע הפלואור לגוף הינם רבים, ובהיות קרקעות הארץ עמוסות בפלואור ממקורות תעשייתיים, נוצר "מעגל פלואור" שניתן לשליטה.
עד לביצועו של מחקר מקיף בנוגע למקורות השונים מהם מגיע פלואור לגוף האדם בארץ יש לאסור את הוספתו הישירה למי השתיה. הצעת חוק זו מוגשת בעקבות חוות דעתו של נציב הדורות הבאים לכנסת.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/326), ועל-ידי חברת הכנסת ענבל גבריאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1249).
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ל' בסיון התשס"ו – 26.6.06

מקור: www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/718.rtf

הצעת החוק 2011

תיקון סעיף 52ב
1. בפקודת בריאות העם, 1940 , בסעיף 52ב(א), בפסקה (1), בסופה יבוא "ובלבד שמי השתיה לא יכילו פלואורידים או חומצה פלואורוצורית ומלחיה שהוספו למים באופן מלאכותי;".
מקור: www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3361.rtf
ההצבעה על חוק זה התקיימה בדצמבר 2011, והוכשלה באמצעות הוראת משמעת קואליציונית.


בג"ץ "איזון חוזר" 2012

מקור: http://www.emetaheret.org.il/2012/11/12/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A8%D7%94/

העתירה היצוגית נגד "מקורות", 2013

מקור: http://www.emetaheret.org.il/2013/04/14/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/

ראו גם: http://focus-il.org/amalgam/?p=2884

עתירת הפרופסורים להשבת ההפלרה, 2014

באוקטובר 2014, הגישו שני פרופסורים מהאגף לבריאות השן ב"הדסה" עתירה נגד משרד הבריאות, על-מנת שישיב את ההפלרה. הדיון הראשון בעתירה, שתוכנן ל-13.02.2015 בוטל ע"י בג"ת בטענה שלאור הכרזתו של סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן שהוא פועל להשיב את ההפלרה, העתירה התייתרה.


ראו גם

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים